SÜMERLER
Benim adım Aruru. Sümer erkeğiyim. Yaşadığım zamanda erkekler benim gibi giyinirdi. M.Ö 3500–2000 yılları arasında Mezopotamya’da yaşadım. Eski Yunanlılar Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya demişler. Potamus nehir, Mezo ise arasında anlamına gelmektedir. Mezopotamya insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutar. Hatta buraya medeniyetler beşiği denir. Dünyaya yön veren birçok icat hep bu topraklarda keşfedildi. Dünyanın en verimli toprakları olan Mezopotamya’da ilk yaşayanlar bizleriz. Topraklarımız çok verimli olduğu için köyümüze bir sürü insan yerleşti ve yaşadığımız yer kocaman bir şehir oldu. Evlerimizi çok büyük ve kerpiçten yaptık. Topraklarımıza buğday, mısır, arpa, mercimek ekip tarım yaptık. Fazlasını satıp çok zengin olduk. Dünyanın en önemli icadı yazıyı ilk biz keşfettik. Bu yazının adı da çivi yazısıdır. Yaşadığım zamanla ilgili daha fazla bilgi için kardeşim Negun’u dinlemelisin.