TÜRK
Benim adım Hakan. Türk erkeğiyim. Türk erkekleri benim gibi giyinir. İlk atalarımız orta Asya’da yaşadı. Türk adı ilk olarak atalarımız olan Göktürkler zamanındaki Orhun yazıtlarında geçmektedir. Daha sonra Anadolu’ya yerleştik. Osmanlı zamanında dünyanın en büyük ve güçlü devleti olduk. Dilimiz Türkçe ve İslamiyet dinine inanıyoruz. Orhun, Uygur, Arap, Mani, Süryani, Grek, Kiril ve Latin alfabelerin kullandık. Mardin’de Kürt, Arap ve Süryanilerle birlikte yaşıyoruz.