ARTUKLU
Benim adım Gülbahar Sultan. Ben Selçuklu kızıyım. Yaşadığım zamanda kızlar benim gibi giyinirdi. M.S 1037–1157 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşadım. Alpaslan bazı şeyleri anlatmayı bana bıraktı galiba. Bizler Türkçe konuşuyoruz. Bizimle yaşayan diğer topluluklar da kendi dillerini konuşuyorlardı. Yaşadığımız her yerde cami, medrese, kervansaray, hamam, kale, han, imarethaneler yaptık. Günümüze kadar ayakta kalabilen Malabadi Köprüsü’nü biz yaptık. Malabadi köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür. Mardin’deki ulu ve Latifiye camileri ve Artuklu kervansarayını bizler yaptık.